Posted on

หลักพระพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่ หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๔.ฉ ท่านพุทธทาสภิกขุ

เทศนาเรื่องอยู่กับปัจจุบัน ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

Posted on

ลายแทงแห่งความสุข

ผู้เขียน พระอาจารย์ว.วชิรเมธี

เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความของพระอาจารย์ “ว.วชิรเมธี” ที่ทยอยตีพิมพ์ในคอลัมน์
“กิเลส แมเนจเม้นท์” ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ นับแต่ปี 2551 ถึงต้นปี 2552 ซึ่งบทความทั้งหมด ได้นำเสนอมรรค วิธีของการแสวงหาความสุขในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่สุดอย่างการศึกษาของมนุษย์ ระบบความเชื่อของสังคม ระบบเศรษฐกิจ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ที่สุดอย่างการเมืองการปกครอง ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เพื่อให้คุณหันกลับมาสำรวจตรวจสอบว่า สิ่งที่กำลังทำและกำลังเป็นนั้น เบี่ยงเบนไปจากวิถีทางแห่งการสร้างความสุขมากน้อยเพียงใด… เพราะความสุขมีอยู่ทุกหนแห่ง… ขอเพียงแต่รู้จักลายแทง… ก็จะค้นพบ!

สารบัญ
ภาค 1 เปลือกนอก : กิเลสพอกต้องลากทิ้ง
ภาค 2 หัวใจ : พื้นที่แห่งความกรุณา
ภาค 3 ร่างกาย : ข้างนอกสดใส ข้างในสดชื่น
ภาค 4 ชีวิต : ความจริงที่ต้องยอมรับ
ภาค 5 สมอง : จริยธรรมกับนักการเมือง
ภาคพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม
“ลายแทงแห่งความสุข” ฉบับพิเศษ แถมซีดีธรรมะบรรยาย เรื่อง “ขอบคุณความทุกข์”
ซึ่งจะพาคุณไปพบกับวิธีเรียนรู้และรับมือกับความทุกข์ ก่อนพบกับความสุขที่แท้จริง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786169020028 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 151 x 191 x 11 มม.
น้ำหนัก : 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : คละสี
ชนิดกระดาษ : กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ : ปราณ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 2009

เทศนาเรื่องลายแทงแห่งความสุข โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

Posted on

เจอทุกข์แต่ไม่ทุกข์ | พระไพศาล วิสาโล

ผู้เขียน พระไพศาล วิสาโล

เนื้อหาโดยสังเขป
ไม่มีความล้มเหลวผิดหวังใดๆ
ที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไปได้ตลอดกาล นี้คือข่าวดี
แต่ข่าวร้ายคือ ในทางกลับกัน ไม่มีความสมหวังใดๆ
ที่ทำให้เราเป็นสุขไปได้ตลอดกาล

คำนำ
“ไม่มีใครสามารถยึดสุขไว้และกีดกันทุกข์ออกไปได้ตลอด
คนที่คิดแต่จะหนีจากความทุกข์ ไม่ยอมให้มันกล้ำกราย
จึงไม่ต่างจากคนที่วิ่งหนีเงากลางแดด
ดังนั้น แทนที่จะหาทางผลักไสมันออกไป
ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต จึงอยู่ที่ว่า
ทำอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกับความทุกข์ได้”

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786160309269 (ปกอ่อน) 15 หน้า
ขนาด : กว้าง 14.5 cm. x ยาว 21 cm. หนา 0.2 cm..
น้ำหนัก : 30 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

เทศนาเรื่องเจอทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ โดย พระไพศาล วิสาโล

Posted on

เยาวชนกับศีลธรรม หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๘.ง

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
– ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน
– เยาวชนอภิชาตบุตร
– การสร้างเยาวชนแห่งยุคปัจจุบัน
– ศาสตร์ในการสร้างเยาวชน
– ตรีรัตนศาสตร์สากล
– พุทธศาสตร์สำหรับเยาวชน
– ธรรมศาสตร์สำหรับเยาวชน
– สังคมศาสตร์สำหรับเยาวชน
– ไทยตรียางคธรรมสำหรับเยาวชน
– ศีลธรรมแห่งการต่อสู้สำหรับเยาวชน
– ทางเขวและทางตรงของเยาวชน
– ศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติไทยสำหรับเยาวชน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 490 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 1325 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

ดาวน์โหลด PDF เยาวชนกับศีลธรรม หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๘.ง ท่านพุทธทาสภิกขุ

Posted on

ศิลปะแห่งการครองชีวิต หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๘.ฎ พุทธทาสภิกขุ

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
– ปรมัตถศิลปแห่งการครองชีวิตตามทัศนะของชาวพุทธ
– ชีวิตในฐานะเป็นวัตถุแห่งศิลปะ
– ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา
– ศิลปะสำหรับการมีชีิวิตอยู่ในโลก
– อัฏฐังคิกมรรค ยอดศิลปะแห่งการครองชีวิต
– ศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณี
– ศิลปะแห่งการดูด้วยยถาภูตสัมมัปปัญญา
– ศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว
– ศิลปะแห่งการอยู่กับนิพพานในชีวิตประจำวัน
– ศิลปะแห่งอยู่เหนือกรรมและการสิ้นกรรม
– ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่าง
– ศิลปะแห่งการใช้เคล็ดจากหัวใจของพระธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 428 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 1235 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

เสียงเทศนาท่านพุทธทาส ภิกขุ

Posted on

อิทัปปัจจยตา หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๒

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
อิทัปปัจจยตาเป็นหลักธรรมที่พุทธทาสภิกขุให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในบั้นปลายท่านจะเทศนาเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ในการสนทนาธรรมกับปัญญาชนทั้งไทยเเละเทศหรือนักบวชในศาสนาอื่น พุทธทาสภิกขุปรารถนาให้นักคิดนักเขียนหรือนักวิชาการ
เรียนรู้หลักอิทัปปัจจยตา และท่านก็ใช้หลักอิทัปปัจจยตาเป็นธรรมหรือสื่อในการสมานความคิดเข้ากับหลักธรรมของศาสนาอื่นๆ

สารบัญ
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น พุทธวัจนะที่ถูกมองข้าม
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น วิชา หรือศาสตร์ทั้งปวงของโลก
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น “ตัวเรา” ในทุกความหาย ทุกอิริยาบภ
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น “พระเป็นเจ้า”
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น วิวัฒนาการทุกแขนง แห่งชีวิต
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น ธรรม หรือสิ่งทั้งปวง แห่งชีวิต
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น พระรัตนไตร และไตรสิกขา
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น สิ่งต่อรองเพื่อทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น สิ่งที่ฆราวาสต้องเรียนรู้ และปฏิบัติ
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น กฏที่เหนือกฏทั้งหลาย
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น กฏแห่งกรรม, กรรม, และกัมมักขัย
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น กฏแห่งกรรม, กรรม, และกัมมักขัย (ต่อ)
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น ปฏิจจสมุปบาท ต่างๆ
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านพุทธทาสภิกขุ มีนามเดิมว่า เงื่อม นามสกุล พานิช เป็นบุตร นายเซี้ยง และ นางเคลื่อน พานิช
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2449 ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ เป็นหนังสือชุดที่แปลมาจากพระไตรปิฎกมาเรียบเรียงขยายความ
ในสำนวนของพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ) โดยเนื้อหาที่นำมาแปลแล้วได้จัดพิมพ์
เผยแพร่ มีจำนวน ๗๙ เล่ม ๗๘ เรื่อง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : x (ปกแข็ง) 528 หน้า
ขนาด (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 1,245 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
จัดพิมพ์ : ธรรมทานมูลนิธิ หน้าสวนโมกข์
พิมพ์ที่ : ธรรมสภา

หนังสือดี 1 ใน 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

ดาวน์โหลด PDF อิทัปปัจจยตา หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๒ ท่านพุทธทาส ภิกขุ

วิสาขบูชาเทศนา สวนโมกขพลาราม
26 พฤษภาคม 2526

Posted on

อะไรคืออะไร หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๓๗.ค

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
๑. การศึกษากับอะไร? (ตามทัศนะของพุทธบริษัท)
๒. การงานกับอะไร? (ตามทัศนะของพุทธบริษัท)
๓. สังคมคืออะไร?
๔. ศาสนาคืออะไร?
๕. การทำบุญสุนทร์ทานคืออะไร?
๖. ชีวิตคืออะไร?
๗. ทรัพย์สมบัติคึออะไร?
๘. เศรษฐกิจคืออะไร?
๙. หัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไร?
๑๐. ตัวตนคืออะไร?
๑๑. การเวียนว่ายตายเกิคคืออะไร?
๑๒. สึ่งที่คีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร?
๑๓. การบวชคืออะไร?
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 411 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 1245 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

ดาวน์โหลด PDF อะไรคืออะไร หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๓๗.ค ท่านพุทธทาสภิกขุ

เสียงเทศนาท่านพุทธทาส ภิกขุ

Posted on

อาสาฬหบูชาเทศนา หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๒๔

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
– โลกเราจะได้อะไรในวันอาสาฬหบูชา
– พระรัตนตรัยนั่นแหละคือตัวพุทธศาสนา
– หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตา
– สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
– การเกิดขึ้นของอุปาทานคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์
– การดับลงของอุปาทานคือการดับลงแห่งความทุกข์
– คำปราศรัยก่อนตักบาตร
– แห่งพระธรรม ความถูกต้อง ทางสายกลาง
– ลักษณะและวิธีปฏิบัติธรรมชีวี
– ประโยชน์ อานิสงค์ของธรรมชีวี
– นิพพานเกี่ยวกับความตายหรือไม่
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 523 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 1245 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

ดาวน์โหลด PDF อาสาฬหบูชาเทศนา หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๒๔ พุทธทาสภิกขุ

เสียงเทศนาท่านพุทธทาส ภิกขุ