Posted on

ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ ชีวิตนี้สำคัญนัก

พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื้อหาโดยสังเขป
ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก
เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นทางแยก
จะไปสูง ไปต่ำ จะไปดี ไปร้าย
เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น
พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี
แล้วจงเลือกเถิด เลือกให้ดีเถิด

สารบัญ
– ชีวิตนี้น้อยนัก
– ทุกชีวิตล้วนมีอดีตชาติ และมีอดีตกรรม
– ทำดี ต้องได้ดี ทำไม่ดี ต้องได้ไม่ดีเสมอ
– กรรม ความซับซ้อนของกรรม และผลที่เห็นได้
– อำนาจอันยิ่งใหญ่ของกรรม ที่มีต่อเทวดา มนุษย์ สัตว์
– ชนกกรรม กรรมอันเป็นเหตุนำให้เกิด
– อำนาจความยึดมั่นของจิต
– การเลือกชีวิตในภพชาติใหม่
– ตัวอย่างผลของความยึดมั่นผูกพัน
– กรรมดี กรรมไม่ดี กำลังตามส่งผลแก่เราทุกคน
ฯลฯ

ดาวน์โหลด PDF ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ ชีวิตนี้สำคัญนัก

เสียงอ่านหนังสือ “ชีวิตนี้น้อยนัก” โดยพระกฤษณ์ นิมมโล

Posted on

หนังสือ เจอทุกข์ก็สุขได้


ผู้เขียน พระไพศาล วิสาโล

เนื้อหาโดยสังเขป
ไม่ว่าเจออะไร ยํ่าแย่แค่ไหน ก็ยังมีความสุข ให้เราสัมผัส หรือพบได้แม้ในท่ามกลางความทุกข์
ดังมีพุทธภาษิตว่า “ผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ ก็ยังหาสุขพบ” ความสุขอย่างหนึ่งที่เราพบได้ในทุกหนแห่ง
ก็คือความสุขที่ใจ ขอเพียงแต่เรารู้จักรักษาใจ หรือ หันกลับมาดูแลใจ รวมทั้งคิดให้ถูก มองให้เป็น ก็พบความสุขได้ไม่ยาก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786167755380 (ปกอ่อน) 39 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 130 x 184 x 8 มม.
น้ำหนัก : 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ : เครือข่ายพุทธิกา