Posted on

เยาวชนกับศีลธรรม หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๘.ง

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
– ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน
– เยาวชนอภิชาตบุตร
– การสร้างเยาวชนแห่งยุคปัจจุบัน
– ศาสตร์ในการสร้างเยาวชน
– ตรีรัตนศาสตร์สากล
– พุทธศาสตร์สำหรับเยาวชน
– ธรรมศาสตร์สำหรับเยาวชน
– สังคมศาสตร์สำหรับเยาวชน
– ไทยตรียางคธรรมสำหรับเยาวชน
– ศีลธรรมแห่งการต่อสู้สำหรับเยาวชน
– ทางเขวและทางตรงของเยาวชน
– ศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติไทยสำหรับเยาวชน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 490 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 1325 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

ดาวน์โหลด PDF เยาวชนกับศีลธรรม หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๘.ง ท่านพุทธทาสภิกขุ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of