Posted on

อานาปานสติบรรยาย-อภิปราย-สัมมนา หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๒๐ ค.

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
เรื่องของการปฏิบิตนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่าการปฏิบัติในระบอบใหญ่ ซึ่งเรียกว่า อานาปานสติ
ลึกซึ้งตั้งแต่ต่ำที่สุดขึ้นไปถึงสูงที่สุด หรือว่าตั้งแต่ธรรมดาสามัญจนถึงชั้นพิเศษ
ดังนั้นจึงต้องทำไปในรูปแบบที่เรียกว่า อภิปราย สัมมนา และ สาธิต
อภิปราย คือซักไซ้ตามแต่ที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างไร
สำหรับสัมมนานั้น มีความหมายว่า เราจะช่าวยกันออกความคิดเห็น
ส่วนข้อที่เรียกว่าสาธิตนั้น คือจะต้องทำให้ดู จะต้องแสดงให้ดูด้วยวัตถุสิ่ง
ของ หรือโดยกรยาท่าทาง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 451 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 1075 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

ดาวน์โหลด PDF อานาปานสติบรรยาย-อภิปราย-สัมมนา หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๒๐ ค. พุทธทาสภิกขุ

เสียงท่านพุทธทาส ภิกขุ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of