Posted on

ไกวัลยธรรม หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๒ ก.

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป

ไกวัลยธรรม คือสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง

       การบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๑๖ จักบรรยายเรื่อง “ไกวัลยธรรม” จุดมุ่งหมาย ของการบรรยายธรรมในวันเสาร์ เพื่อต้องการให้พุทธบริษัท ได้รู้ ในเรื่องที่ควรรู้ เพื่อยกฐานะ ของพุทธบริษัท ให้สูงขึ้น ทั้งที่เป็น ส่วนของการปริยัติ และการปฏิบัติ

สิ่งที่เรียกว่า “ไกวัลยธรรม” หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง และอยู่หลังสิ่งทั้งปวง ได้แก่ ธรรมชาติที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลง

คำว่า “ไกวัลย์” เป็นภาษาสันสกฤต ตรงกับภาษาบาลีว่า “เกวะละ” แปลว่า “สิ้นเชิง” หมายถึง “นิพพาน”

คำว่า “เกวะละ” หรือ “เกวลัง” ยังแปลได้อีก หลายความหมาย แต่โดยใจความ ระบุถึง “นิพพาน” คือ
– ความเต็มไปหมด ไม่มีที่ว่าง
– ความโดดเดี่ยวที่สุด
– ความแบ่งแยกซอยละเอียดถี่ยิบ
– ความแข็งเป็นดุ้นเป็นก้อนเดียว
– ความไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักเต็ม

ไกวัลย์มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง

     สิ่งที่เรียกว่า “ไกวัลย์” ไม่มีจุดเริ่มต้น และไม่มีความสิ้นสุด จึงอยู่ในฐานะที่เป็น สิ่งมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง และอยู่ภายหลังสิ่งทั้งปวง หมายความว่า สิ่งทั้งปวง มีความหมุนเวียน เปลี่ยนแปลง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป ท่ามกลาง อาณาจักรแห่งความไม่เปลี่ยนแปลงของ “ไกวัลย์” นั้น

มีประโยชน์อะไรหรือ ในการที่จะต้องรู้จัก “ไกวัลย์”

คำตอบ – เพราะ ไกวัลย์ เป็นสิ่งตรงข้ามกับ สังขารทั้งปวง ในเมื่อสังขารทั้งปวง เป็นที่ตั้ง ของความทุกข์ ครั้นนำความยึดมั่นในสังขารทั้งปวง ออกไปเสีย ก็จะพบความสุข ในที่เดียวกันอยู่ตรงนั้น ในทำนองเดียวกัน เอาความร้อนออก พบความเย็น เอาความไม่เที่ยงออก พบความเที่ยง ดังนี้เป็นต้น รวมความว่า เมื่อเอาสิ่งทั้งปวง ออกไปให้หมด ก็จะพบความว่าง คือ “ไกวัลยธรรม”
โดยที่แท้แล้ว ไกวัลยธรรม ก็คือสิ่งเดียวกันกับ สิ่งที่เรียกว่า อสังขตะ หรือ นิพพาน หรือ สุญญตา นั่นเอง ฉะนั้น การรู้เรื่องนี้ การปฏิบัติเรื่องนี้ การเข้าถึงเรื่องนี้ ย่อมทำให้ความเป็นพุทธบริษัท สมบูรณ์ขึ้น (๖)
คำว่า “พุทธะ” แปลว่า “ผู้ตื่น” หมายถึง การตื่นขึ้นใน “ไกวัลยธรรม” อันเป็นการเข้ารวม เป็นอันเดียวกับกาลเวลา อย่างเต็มพื้นที่ เพราะ “ไกวัลย์” เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลา และมีอยู่ตลอดพื้นที่ “สิ่งทั้งปวง” ที่ปรากฏขึ้นในไกวัลย์ เป็นเพียงสัตว์น้ำ ที่โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำ แห่งมหาสมุทร แล้วก็จมหายไป หมายความว่า สิ่งใดที่เกิดมาทีหลัง ในไกวัลย์ ย่อมดับหายไป ในไกวัลย์ แต่ไกวัลย์ก็ยังมีสภาพ เป็นอย่างเดิม ทั้งก่อน และ หลังสิ่งทั้งปวง ไม่เปลี่ยนแปลง อันความไม่เปลี่ยนแปลงนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคน กำลังแสวงหา อยู่แล้วมิใช่หรือ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 512 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 875 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

ดาวน์โหลด PDF ไกวัลยธรรม หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๒ ก. พุทธทาสภิกขุ-01

เสียงท่านพุทธทาส ภิกขุ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of