Posted on

พระไตรปิฎก ฉบับลาวรัฐ

พระไตรปิฎก ฉบับลาวรัฐ
ภาษาบาลี อักษรธัมม์ลาว ประเทศลาว ฉบับบาลี นิกายเถรวาท
จำนวน ๔๕ เล่ม
จัดทำเฉพาะการเผยแผ่ โดย กรรมการเผยแผ่และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคณะสงฆ์ลาว

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of