Posted on

พระไตรปิฎกจีน (จากศรีลังกา)

พระไตรปิฎกจีน (จากศรีลังกา)
ภาษาจีน อักษรจีน ประเทศจีน ฉบับแปล นิกายเถรวาท
จำนวน ๗๐ เล่ม มีสารบัญเพิ่มอีก ๑ เล่ม
เจ้าของ/ผู้จัดทำ เหยียนเฮิงซื่อ
ราคา 20,599 บาท

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of