แจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

 

ทดสอบว่าเป็นผู้ใช้งานจริงๆ ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ (bot)