สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อทางโทรศัพท์
02 886 0880, 081 971 0881

ไตรปิฎก ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา และห้องสมุด

ที่อยู่: 45/4 ซอย สมบุญ เรือง ซอย 39, ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

อีเมล์ : traipidok@gmail.com